Publicerad: 13 september 2019

Nyhet

Nätverksträff Kultur och fritid

Den 23-24 september arangerar SKL en nätverksträff för förvaltningschefer med ansvar för kultur, fritid och folkbildning på kommunal och regional nivå. Träffen hålls i Stockholm.

Program och anmälan

Under nätverksträffen kommer vi framför allt fokusera på de ekonomiska förutsättningarna för kultur- och fritidsområdet.

Samverkan och utmaningar på agendan

Bland annat kommer Johan Wänström, doktor på CKS på Linköpings universitet, att prata om samverkan mellan kommuner och regioner och utmaningarna för frivilliga verksamheter när resurserna generellt minskar. Fredrik Holmström, ekonom på SKL, kommer att lyfta de ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner i stort, men också fördjupa sig i hur det ser ut specifikt för kultur- och fritidsverksamheterna.

Det ges även goda möjligheter till samtal kring strategisk verksamhetsutveckling och erfarenhetsutbyte med andra förvaltningschefer på lokal och regional nivå.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!