Publicerad: 25 oktober 2018

Nyhet

Kunskap och inspiration för nordiskt samarbete

Nu finns rapporten som ger en samlad analys från toppmötet den 8–9 maj i Malmö. Den är en källa till kunskap och inspiration för kulturpolitiskt strategiarbete på olika nivåer och innehåller bland annat slutsatser kring framtida nordiskt samarbete.

Rapport från nordiskt kulturpolitiskt toppmöte (PDF, nytt fönster)

Report from the Nordic cultural political summit (PDF, new window)

Vikten av ett rikt kulturliv även på landsbygd och glesbygd, var en av flera frågor som diskuterades på toppmötet. ”Tillgången till ett dynamiskt kulturliv för alla invånare är en utmaning i alla nordiska länder och områden. Här finns en stor potential i att bedriva innovativt arbete och utbyta erfarenheter kring både förhållningssätt och arbetsmetoder.”

Den 8-9 maj 2018 arrangerade Region Skåne och SKL i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska Ministerrådet och Nordisk Kulturfond ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Initiativet var en del av Sveriges ordförandeskapsprogram i Nordiska Ministerrådet 2018.

160 deltagare från hela Norden

Politiker och tjänstemän från de nordiska länderna inklusive kulturministrarna från Färöarna, Island, Sverige, Norge och Åland medverkade i mötet. Totalt deltog cirka 160 personer varav drygt hälften var tjänstepersoner medan övriga deltagare var politiker. Samtliga länder i Norden samt Färöarna, Grönland och Åland var representerade på mötet.

Bland deltagarna var spridningen god mellan olika nivåer i det politiska systemet. Tjänstepersoner och politiker från både lokal, regional, nationell och nordisk nivå medverkade. Mötet hölls på de skandinaviska språken med tolkning till isländska och finska.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!