Publicerad: 31 augusti 2020

Nyhet

Kulturskoleverksamhet och Covid-19

Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram specifika råd och rekommendationer gällande kulturskolans verksamhet utan verksamheterna bör följa de allmänt förebyggande åtgärderna som gäller för att minska spridning av luftvägsinfektioner som covid-19.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!