Publicerad: 23 januari 2019

Nyhet

Kommuner utvecklar kulturen tillsammans med invånarna

Genom att involvera invånarna kan kulturverksamhet nå fler och nya grupper. Det var utgångspunkten i ett projektet där 32 kommuner deltagit. Resultatet är nya arbetssätt och nya lösningar.

32 kommuner har deltagit i projektet Mer för fler som drivits i samverkan mellan Kulturskolerådet, Svensk biblioteksförening och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med projektet har varit att stödja kommunerna i sin verksamhetsutveckling utifrån ett användardrivet arbetssätt, för att på så sätt nå fler och även de som inte deltar i kommunens kulturverksamhet.

– I dag utvecklas ofta kulturverksamheten utifrån antaganden om vad användare och invånare behöver och vill ha. I projektet Mer för fler har användarna istället fått vara med och påverka, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL.

Samverkan mellan folkbibliotek och kulturskolor

Folkbibliotek och kulturskolor spelar en central roll i att säkerställa barns, ungas och vuxnas tillgång och möjlighet till kulturutövande. Kulturverksamheterna når redan idag många, men långt ifrån alla. Några av de utmaningar som kommunerna i Mer för fler har arbetat med är hur de ska nå och angå målgruppen unga/unga vuxna. Projektet har också inneburit en ökad samverkan mellan bibliotek och kulturskola. Men det tydligaste resultatet är att nästan alla kommuner som deltagit lyfter att de har fått ett tydligare användarperspektiv i sin verksamhet.

– För kulturskolorna är det viktigt att kunna möta ungas intressen och behov. I denna satsning har flera kommuner deltagit i ett utvecklingsarbete där deltagarperspektivet varit i fokus. Deras arbete och erfarenheter kan ha stor betydelse för fortsatt utvecklingsarbete, säger Torgny Sandgren, generalsekreterare på Kulturskolerådet.

– Det är viktigt för folkbiblioteken att utvecklas i dialog med och våga testa nya metoder tillsammans med användarna, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Utveckling med användaren i fokus

I projektet har arbetsgrupper från deltagande kommuner utbildats i användardriven verksamhetsutveckling av medarbetare från SKL:s Innovationsguiden. Målet har varit att ta fram nya lösningar för att fler ska nås av kommunens kulturaktiviteter, samt att arbetsgruppen ska kunna fortsätta driva utveckling tillsammans med användaren inom den egna organisationen.

Ett övergripande mål har också varit att de erfarenheter och det lärande som sker hos deltagande kommuner sprids till fler kommuner och verksamheter. Därför genomförs en erfarenhetskonferens den 23 januari 2019, då flera av kommunernas lösningar samt även en slutrapport kommer att presenteras.

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!