Publicerad: 31 augusti 2018

Nyhet

Hur kan bibliotek och kulturskola nå fler?

Den 23 januari 2019 arrangerar SKL i samarbete med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet konferensen Mer för fler. Fokus ligger på att få fler att ta del av bibliotekens och kulturskolornas utbud. Konferensen äger rum i Stockholm och webbsänds.

Program och anmälan

Kulturskolor och bibliotek förväntas bidra till en meningsfull och bildande verksamhet för alla invånare. Men flera grupper tar inte del av utbudet. Att bredda deltagandet är därför en aktuell fråga för många kommuner. 

Under 2018 har 32 kommuner deltagit i utvecklingsprogrammet Mer för fler. Målet har varit att utveckla nya arbetssätt och tjänster för att vara relevanta för fler och nå de grupper som i dag inte deltar i verksamheterna. Nu är det dags att dela erfarenheter och idéer.

Dagen vänder sig till dig som är förtroendevald eller chef inom kultur- och utbildningsverksamhet och som:

  • är nyfiken på vilka nya verksamheter och lösningar som utvecklats och prövats
  • vill veta mer om tjänstedesign, metoder och process
  • vill lyssna på hur deltagarna arbetat för att skapa långsiktighet i förändringsarbetet.

I Mer för fler har deltagarna testat metoder och arbetssätt som brukar kallas användardriven innovation eller tjänstedesign. Kännetecknande för tjänstedesign är att metoderna sätter användarens behov och förväntningar i centrum för verksamhetens utveckling. Under dagen finns de deltagande kommunerna på plats för att berätta om sin process och vad den lett fram till för idéer och nya verksamheter.

Välkommen till en dag som sätter fokus på hur bibliotek och kulturskola kan nå fler!

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Anna Lindström
    Konsult
  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!