Publicerad: 5 februari 2019

Nyhet

En aktuell och nyanserad bild av regional biblioteksverksamhet

SKL presenterar i en ny rapport den regionala biblioteksverksamheten och hur den har förändrats utifrån förändringarna i bibliotekslagen och som del av kultursamverkansmodellen.

Rapporten Regional bilblioteksverksamhet, Webbutiken

Regional biblioteksverksamhet är en relativt okänd del av biblioteksväsendet. Med sitt uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken spelar de dock en viktig roll. Det främjande och stödjande uppdraget kan ibland vara svår att beskriva. Den här rapporten är därför tänkt att bidra till en större kunskap om den här specifika verksamheten.

Ambitionen är också att rapporten ska ge en fördjupad förståelse av värdet med ett fortsatt lokalt och regionalt ansvar och inflytande över biblioteksverksamheten, kopplat till den nationella biblioteksstrategi som presenteras om ett par veckor.

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!