Publicerad: 26 maj 2020

Detta gäller för lägerverksamhet för barn och ungdomar sommaren 2020

Lägerverksamhet för barn och ungdomar kan genomföras i sommar men åtgärder för att minimera risken för smittspridning av covid-19 måste vidtas.

Folkhälsomyndigheten har nu kommit med besked gällande lägerverksamhet för barn och unga i sommar. Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet.

– Det är bra att Folkhälsomyndigheten lyfter sommarlovsaktiviteter och är tydlig med att det är av stort värde att barn och unga fortsatt kan delta i och utöva olika aktiviteter även under sommarlovet. Det är viktigt för den fysiska och mentala hälsan hos barn och ungdomar. Många kommuner och föreningar står inför beslut kring om och på vilket sätt man kan erbjuda och genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar, såsom sommarläger och kollo. SKR har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten kring behov av förtydliganden och vägledning på de här delarna, säger Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKR.

Information från Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om covid- 19

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster, rekommendation och riskbedömningsverktyg

Frågor och svar om idrotts- och träningsaktiviteter

Folkhälsomyndigheten har i sin FAQ, samlat information till dig som arrangerar lägerverksamhet i sommar. Där framgår bland annat att:

 • Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids.
 • Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tänk bland annat på det här:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

För fler råd se myndighetens FAQ om idrotts- och träningsaktiviteter.

Informationsansvarig

 • Linda Ahlford
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!