Publicerad: 11 oktober 2018

Deltagande i kultur- och musikskolorna

Allt fler barn deltar i kultur- och musikskolornas verksamheter. Senaste statistiken från 2016 visar att mer än 500 000 barn och unga deltar i kultur- och musikskolornas verksamhet.

Under 2016 svarade kommunerna för 566 000 elevplatser. Av dessa utgör 230 000 elevplatser i ämneskurser såsom musik, bild, teater, dans och media. Övriga är elevplatser som erbjuds i olika projekt och övrig verksamhet.  De senaste åren har antalet nya platser ökat med ca 30 000 årligen och antalet deltagande elever, elevplatser har i förhållande till befolkningsutvecklingen för den huvudsakliga målgruppen ökat markant under de senaste åren.

Antal elevplatser i ämneskurser över tid

Klicka på bilden för en större version.

Elever och föräldrar nöjda med kulturskolan

Kommunernas kultur- och musikskolor är uppskattade av eleverna och deras föräldrar. Under hösten 2015 sammanställde SKL enkätstudier från 39 kommuner. Resultatet visar att 96 procent av eleverna som idag går i kulturskolan är nöjda.

Barn och föräldrar upplever att barnen lär sig och utvecklas (93 procent) och att det finns ett stort mått av medbestämmande (87 procent). Elever och föräldrar är nöjda med utbudet och tiden för undervisningen. De ser kulturskolan inte bara som en plats för inlärning utan också som en plats för social samvaro. Åtta av tio tycker att den avgift man betalar till kultur- och musikskolan är rimlig.

Diagram som visar hur nöjda elever och föräldrar är med kulturskolan

Klicka på bilden för att se en större bild.

Cirka 13 500 elever och föräldrar har deltagit i de kommunalt genomförda undersökningarna som SKL har sammanställt svaren från. Alla undersökningar har genomförts mellan 2011 och 2015, majoriteten under 2014 och 2015.

Rapporten Eleverna och kulturskolan (PDF, nytt fönster)

En utmaning är att skapa förutsättningar för fler barn och unga att delta

Även om kulturskolorna får goda betyg från eleverna visar statistiken att verksamheterna har svårt att nå vissa grupper och individer. Ett jämlikt och breddat deltagande utifrån alla barns rätt att ta del av och utöva kultur är en utmaning i kommunerna. Ex är flickor är överrepresenterade i kulturskolornas ämneskurserna. Två av tre barn som deltar är flickor.

Deltagandet påverkas av flera faktorer, till exempel av föräldrars utbildningsnivå, köer, avgifter och långa geografiska avstånd. Men olika faktorer påverkar olika mycket över landet. Det behövs mer analys om hur deltagandet kan bli mer jämlikt utifrån kommunernas varierande förutsättningar.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!