Publicerad: 29 november 2019

Fråga och svar

Hur mycket satsas på kultur och fritid? Hur har resurser utvecklats över tid?

Kostnaderna för fritidsverksamhet har ökat mer än kulturverksamhet. Kostnaderna för kulturverksamhet har hållt sig på ungefär samma nivå, även om kostnaderna ökat något mellan 2001 och 2018 (4%). Fritid har ökat 30% i fasta priser mellan 2018 och 2001.

Klicka på bilden för en större version.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!