Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

Varför behövs en lag?

Syftet med lagen är göra museerna självständiga och tydliggöra vem som bestämmer museiverksamhetens innehåll. Till exempel så ska politiker inte påverka museernas utställningsverksamhet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!