Publicerad: 8 september 2017

Fråga och svar

Varför behövs en lag?

Syftet med lagen är göra museerna självständiga och tydliggöra vem som bestämmer museiverksamhetens innehåll. Till exempel så ska politiker inte påverka museernas utställningsverksamhet.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!