Publicerad: 29 november 2019

Fråga och svar

Vad påverkas inte?

Det är fortfarande museernas huvudmän, det vill säga staten, regioner och kommuner som bestämmer institutionernas grundläggande uppdrag, alltså vilket ämnesområde museet ska verka inom samt hur den ekonomiska, organisatoriska och administrativa förvaltningen ska skötas.

Museer som drivs av kommuner och regioner är även fortsatt en helt frivillig verksamhet för den enskilde huvudmannen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!