Publicerad: 3 december 2019

Fråga och svar

Hur påverkas kommuner och regioner?

Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga ställning i relation till den politiska beslutsnivån.

Det kan finnas anledning för huvudmännen att se över organisationen för att skydda museernas bestämmande över verksamhetens innehåll.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!