Publicerad: 3 december 2019

Fråga och svar

Hur påverkas kommuner och regioner?

Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga ställning i relation till den politiska beslutsnivån.

Det kan finnas anledning för huvudmännen att se över organisationen för att skydda museernas bestämmande över verksamhetens innehåll.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!