Publicerad: 2 december 2019

Fråga och svar

Omfattning kulturverksamhet

 • Sedan år 2000 har det tillkommit mer än 200 anläggningar för kultur i kommunerna, främst har det byggts bibliotek.
 • Bibliotek finns i alla kommuner och har årligen 66 miljoner fysiska besök.
  SKR:s arbete med bibliotek
 • I sex av tio kommuner finns museer. Antalet museer har minskat något sen 2010 samtidigt som antalet museer med över 10 000 besökare fortsätter att öka.
 • Fyra av tio kommuner har konsthallar. Antalet hallar har minskat något sedan 2010.
 • Två av tio kommuner har konserthus. Antalet konserthus har ökat sedan 2010.
 • I över hälften av alla kommuner finns teaterhus och dessa har ökat sedan 2010.
 • 4 av 10 kommuner har kulturhus. De flesta har verksamhet inom musik, teater och dans. I många kan man också ta del av bildkonst, film och biblioteksverksamhet. I 40 procent av kulturhusen finns kultur- eller musikskola.
 • I 283 av landets 290 kommuner finns kultur- och musikskolor. Årligen deltar cirka 400 000 barn i skolornas aktiviteter. Allt fler kommuner går från renodlade musikskolor till kulturskolor.
  SKR:s arbete med kultur- och musikskolor
 • Regionerna äger cirka en tredjedel av de 150 folkhögskolor som finns runt om i landet.
  SKR:s arbete med folkbildning

Informationsansvarig

 • Linda Ahlford
  Utredare
 • Louise Andersson
  Handläggare
 • Maria Jacobsson
  Handläggare
 • Nils-Olof Zethrin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!