Publicerad: 28 mars 2018

Fråga och svar

Vad gäller när en person vill ansöka om biblioteks/lånekort?

  • Se över vilka uppgifter som biblioteket efterfrågar och samla bara in de uppgifter som är nödvändiga:
    De (uppgifterna) ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas
    Artikel 5, dataskyddsförordningen
  • Den som ansöker om bibliotek/lånekort ger biblioteket rätt att använda personuppgifterna för att hantera utlån. Det ska vara tydligt i avtalet vad personuppgifterna ska användas till. Enklast görs det via ett avtal som skrivs under av den som ansöker om biblioteks/lånekort.

Den information som ska lämnas av biblioteket i samband med lånekortsansökan är delvis annorlunda jämfört med dagens lagstiftning. Biblioteken måste uppdatera sin allmänna information till registrerade låntagare enligt artikel 13 i GDPR:

Förordningstexten, Artikel 13, Datainspektionen (nytt fönster)

Informationen enligt artikel 13 kan skickas hem till låntagarna eller mejlas. Något nytt avtal behöver inte undertecknas.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!