Publicerad: 28 mars 2018

Fråga och svar

Om ett folkbibliotek i en kommun ingår i ett katalogsamarbete med en eller flera andra kommuner – vad ska man tänka på?

  • Att det är tydligt för en person som ansöker om biblioteks/lånekort att personuppgifterna finns tillgängliga i alla de kommuner som samarbetet omfattar. Samtliga kommuner i samarbetet ska räknas upp i det avtal som skrivs på av låntagaren.
  • Varje enskild kommun ansvarar för sin del av registret, det vill säga de låntagare som är folkbokförda i den enskilda kommunen. Någon gemensam nämnd för att hantera personuppgifterna behövs inte, men samtliga dataskyddsombud i de kommuner som ingår ska ha kännedom om samarbetet.

Den här frågan angränsar även till Offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vid ansökan om lånekort blir man genom avtalet samtidigt kund/låntagare hos alla samverkande kommuner. Men eftersom det fortfarande är olika huvudmän – och därmed olika myndigheter – så sker hela tiden ett utlämnande om uppgifter mellan huvudmännen. Detta ska regleras i avtalet för att det ska vara korrekt, det vill säga ett medgivande om att uppgifter lämnas till övriga kommuners personal.

Informationsansvarig

  • Katrien Vanhaverbeke
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!