Publicerad: 15 augusti 2019

Fråga och svar

Vad kostar skolan totalt sett under ett år?

  • Enligt SCB:s statistik var kommunernas kostnader för skolan och annan pedagogisk verksamhet sammanlagt knappt 293 miljarder år 2018.
  • Förskolan kostade cirka 79 miljarder, grundskolan inklusive förskoleklass 129 miljarder och fritidshem 19 miljarder.
  • Gymnasieskolan kostade drygt 44 miljarder, kommunal vuxenutbildning 5,9 miljarder och svenska för invandrare 3,7 miljarder.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!