Publicerad: 13 december 2018

Fråga och svar

Hur beräknar man bidrag till pedagogisk omsorg om man inte har någon sådan i kommunen?

Om kommunen inte bedriver någon pedagogisk omsorg ska besluten om bidragets storlek till enskilda huvudmän som bedriver sådan verksamhet grunda sig på vad som kan anses skäligt. Enligt prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter bör hänsyn kunna tas till den fristående verksamhetens särskilda förutsättningar i form av t.ex. personalens kompetens, verksamhetens omfattning och pedagogikens utformning.

I de fall där det finns jämförbar verksamhet i andra kommuner med liknande förutsättningar kan det också vara lämpligt att ta utgångspunkt i hur sådana kommuner bestämmer bidraget.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!