Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Om de kommunala enheterna får minskat bidrag under innevarande år måste vi väl kunna minska ersättningen även till de fristående skolorna och enskilda förskolorna?

Ja, enligt en bestämmelse i skol- respektive gymnasieförordningen (14 kap 2 § respektive 13 kap 2 §) kan en kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i sin egen regi även minska bidragen till enskilda huvudmän motsvarande mån.

Ett nytt bidragsbeslut kan dock inte gälla för redan utbetalade bidrag. Det är enbart återstående utbetalningar under budgetåret som kan minskas.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!