Publicerad: 13 december 2018

Fråga och svar

Måste kommunen kompensera fristående skolor om de kommunala skolorna redovisar underskott i bokslutet?

Det finns fortfarande en del frågetecken när det gäller hur kommunala underskott ska regleras. Först och främst måste man analysera om det är nämnden eller de kommunala verksamheterna som gått med underskott. Har nämnden gått med underskott t.ex. för att det totala antalet elever blev fler än beräknat, är det inte något underskott som ska kompenseras.

Har däremot kommunens verksamheter använt mer resurser än de tilldelats per barn/elev och
underskottet inte balanseras till nästa år, är rättsläget tydligt. Då ska underskottet per elev betalas ut till de fristående skolorna.

Däremot är det inte lika tydligt vad som gäller om kommunerna balanserar underskott mellan åren. I kammarrätten i Jönköping (mål 1230-1233-14) kom en jämförelsen med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL, vilket innebär att underskotten ska regleras under de följande tre åren.

Kammarrätten ansåg att det kunde vara utgångspunkt för bedömning av vad som är en rimlig tid. Sedan fick kommunen ändå avslag på sin överklagan eftersom det hade gått mer än tre år och att nämnden inte har redovisat när underskotten planerades bli reglerade.

Om kommunen har regler för överföring av enheternas resultat och visar att det verkligen sker på skolnivå har det godtagits i flera fall, i flera fall med hänvisning till domen från Jönköping ovan. Om kommunen däremot inte kunnat visa att underskotten överförts i resultaträkningen och ackumulerats, har domstolarna ansett att kommunens skolor fått resurstillskott, som också bör komma de fristående skolorna till del.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!