Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Ska tilläggsbeloppet innehålla kompensation för mervärdesskatt?

Ja, av skol- respektive gymnasieförordningen (14 kap 4 § respektive 13 kap 3 §) framgår att mervärdesskatten ska avse ett schablonbelopp på sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp). Däremot ska inget påslag för administration göras på tilläggsbeloppet.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!