Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Finns det några riktlinjer för ersättningsnivån till fristående skolor för elever som är berättigade till och deltar i modersmålsundervisning?

Av skollagen framgår att tilläggsbelopp ska lämnas för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning. Bestämmelserna finns i skollagen (14 kan 8 § avseende grundskolan och 16 kap 54 § avseende gymnasieskolan).

Det är bara tilläggsbeloppet för elever i behov av stöd som måste vara individuellt bestämt. När det gäller modersmål har de flesta kommuner ett schablonbelopp som följer med eleven oavsett vilken huvudman eleven går hos, under förutsättning att det är den huvudmannen som tillhandahåller modersmålsundervisningen. Sedan måste huvudmännen på något sätt rapportera att eleven har haft modersmålsundervisning.

En kommun som inte fastställt något tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning behöver göra så. Det ska, precis som grundbeloppet, bygga på den genomsnittliga kostnaden för modersmålsundervisning i kommunens regi. Kommunen bör sedan i sina framtida bidragsbeslut ha med detta belopp och information om hur fristående skolor ska rapportera deltagande till kommunen.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!