Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Är kommunen skyldig att betala ersättning till fristående skolor som bedriver lovskola även om kommunen själv anordnar sådan? Om så är fallet, hur ska ersättningen beräknas?

Ja, kommunen är skyldig att betala. Det är huvudmannen för skolan där eleven går som är skyldig att erbjuda lovskola för elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan (mer om detta finns att läsa i SKL:s cirkulär 17:36).

Skyldighet infördes 2017, och kommunerna kompenseras för det nya åtagandet via de generella statsbidragen, vilket innebär att kommunerna i sin tur ska ta med det i bidragen till fristående skolor. Det ska ges i form av ett tilläggsbelopp, precis som för modersmålsundervisning. Kommunen ska alltså beräkna vad den obligatoriska lovskolan kostar per deltagande elev i de kommunala skolorna och sedan ge motsvarande belopp till de fristående skolor som har elever som erbjuds och deltar i lovskola.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!