Publicerad: 13 december 2018

Fråga och svar

I vilken kostnadspost ska städkostnaderna ingå?

Vanligtvis ingår inte städkostnader när driftskostnader för lokaler beräknas. I insamlingen av statistik för pedagogiska verksamheter, som SCB gör på uppdrag av Skolverket i samband med räkenskapssammandraget (RS), ska dock städkostnader ingå i lokalkostnaderna. Av de nämnda kostnadsslagen är lokalkostnaden därför den som verkar mest logisk att använda.

SKL ser dock inget hinder för att kommunerna har en ”övrigt-post” utöver de uppräknade kostnadsslagen. Det viktiga är att alla kostnader som hör till verksamheten och som inte anses vara administration ingår i bidraget innan administrationsschablonen beräknas.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!