Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

De fristående skolorna betalar i dag ingen hyra utan får använda kommunens lokaler fritt. De får ingen lokalersättning, men slipper i gengäld att betala lokalkostnader. Är det okej att göra så?

Det finns inget i skollagen som reglerar hur kommunen beräknar hyresnivån eller som säger att kommunen måste ta ut en hyra. Med utgångspunkt från kommunallagen kan dock fri tillgång till en lokal betraktas som ett stöd till en enskild anordnare och det bör kommunen inte ge eftersom detta strider mot kommunallagen.

Om en kommun upplåter en gratis lokal bör det i praktiken kunna jämställas med att ge ersättning med faktisk lokalkostnad vilket är ett undantag från huvudregeln. I så fall bör alla fristående verksamheter ersättas med faktisk lokalkostnad.

Ur ett antal perspektiv är det bättre att kommunen tar ut en hyra och betalar ut ett lokalbidrag.

Förutom ovanstående argument för att betala ut lokalbidrag och debitera hyra finns ytterligare skäl för detta. Eftersom administration och momskompensation beräknas med hjälp av schabloner blir dessa belopp inte korrekt beräknade om lokalkostnaderna inte ingår i bidraget.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!