Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Vår kommuns budget antogs sent. Därför har bidragsberäkningarna blivit försenade, och vi kommer inte att kunna skicka ut bidragsbesluten förrän i mars. Kan vi under tiden använda förra årets belopp?

Bidragen kan ändras både uppåt och nedåt mellan åren. Det är därför det är så viktigt att bidragsbesluten tas innan kalenderårets början, så att alla får kända förutsättningar. Av 14 kap 1 § skolförordningen respektive 13 kap 1 § gymnasieförordningen framgår att bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.

I brist på beslut är det bra att informera om förseningen och att de fristående verksamheterna får preliminära utbetalningar enligt förra årets belopp. OBS! Om kommunen skulle tvingas sänka bidragsbeloppen kan inte beloppet per elev minskas retroaktivt. Inför framtiden måste kommunen se över budgetprocessen, så att bidragsbesluten kan tas i tid.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!