Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Kan vi ha olika bidrag utifrån, för olika åldrar och vistelsetider i förskolan?

Ja, enligt propositionen (2008/09:171) "Offentliga bidrag på lika villkor" förfogar kommunen själva över detaljeringsgraden i resursfördelningssystemet. Huvudsaken är att ett barn får samma resurser med sig, oavsett huvudman.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!