Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Ska kommunen ta med de riktade statsbidragen i beräkningen av bidrag till enskilda huvudmän, t.ex. statsbidragen för lärarlönelyftet, karriärtjänster och mindre barngrupper i förskolan?

De flesta riktade statsbidrag söks av respektive huvudman var för sig. Det innebär att om kommunen har med sådana kostnader i bidragen till enskilda huvudmän får de dubbel ersättning för det som det riktade statsbidraget avser. Så statsbidrag som de enskilda huvudmännen själva kan ansöka om ska inte ingå i kommunens bidrag.

Riktade statsbidrag som bara kan sökas av kommunen, t.ex. statsbidraget för maxtaxa, ska dock ingå i bidraget. På www.skolverket.se finns en statsbidragskalender där det framgår vilken skolform som respektive bidrag avser, vilka som kan söka/rekvirera bidraget och när det ska ske.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!