Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Ska en fristående skola få ersättning för skolskjutskostnader?

Kostnader för skolskjutsar ska inte ingå i bidragen. Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall gör en bedömning av om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts och som står för kostnaden.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!