Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Ska en fristående skola få ersättning för skolskjutskostnader?

Kostnader för skolskjutsar ska inte ingå i bidragen. Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall gör en bedömning av om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts och som står för kostnaden.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!