Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Finns det något särskilt att tänka på när det gäller kommunens ersättning till fristående skolor som tar emot asylsökande elever?

Av 6 § i förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. framgår att i de fall då en fristående skola/förskola tar emot en asylsökande elev/barn ”ska det belopp som betalas till kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till den fristående förskolan eller skolan.” Samtidigt finns ju de generella bestämmelserna i skollagen om att bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas enligt principen om lika villkor.

Det innebär att det råder viss oklarhet kring vilket belopp en enskild huvudman ska få för asylsökande elever/barn. Vad SKL erfar finns det kommuner som endast betalar ut den statliga ersättningen och andra som betalar samma ersättning för alla elever i kommunen oavsett om de är folkbokförda eller inte.

SKL anser att det verkar rimligt att tillämpa lika villkorsprincipen men att det är kommunen som beslutar hur den gör. Klart är dock att kommunen ska ersätta fristående skolor som tar emot elever som vistas i kommunen.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!