Publicerad: 19 december 2019

SKR värd för School to Work

Uppdrag fullföljd utbildning arbetar transnationellt genom ”School to Work” och utvecklar samarbetet kring studieavbrottsfrågan i Östersjöregionen.

Ungdomar som inte går klart gymnasiet och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem i hela Europa. I EU:s 2020-strategi betonas vikten av närmare samarbete mellan unionens medlemsländer.

2012 tog SKR initiativet till School to Work (S2W), ett flaggskepp i EU:s strategi för Östersjöregionen kring studieavbrott och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. I dag samarbetar 65 medlemmar från länder runt Östersjön kring dessa frågor.

SKR är värd och driver huvudprocessen. Verksamheterna är indelade i tre kunskapsplattformar:

 • Förebyggande arbete inom skolan och integration av nyanlända, som koordineras av avdelningen för utbildning i Åbo stad
 • Ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS), som koordineras av föreningen Norden i Sverige.

Inom dessa tre kunskapsplattformar drivs projekt och samarbeten kring frågor som är av vikt för medverkande parter.

Avdelningen för utbildning i Åbo stad

Föreningen Norden

Syfte med School to Work

 1. Öka kunskapen om förebyggande arbete i studieavbrottsfrågan
 2. Öka medvetenheten om UVAS:s (unga som varken arbetar eller studerar) situation och de ínsatser som underlättar gruppens etablering på arbetsmarknaden
 3. Erbjuda och arrangera erfarenhetsutbyten för existerande och potentiella medlemmar
 4. Stödja medlemmarnas arbete i att utveckla transnationella samverkansprojekt
 5. Utveckla flernivånivåstyrning – för bättre samspel mellan olika aktörer i samhället.

Tack vare det ekonomiska stöd som erhållits från tre olika myndigheter har School to Work genomfört, nätverksaktiviteter för medlemmar, ökat medvetenheten om att förebygga skolavhopp samt påvisat vikten av att strategiskt arbeta med UVAS i Östersjöregionen.

Läs vidare

Fakta

Arbetet med School to Work finansieras av

 • Östersjöstaternas råd (2014-2016)
 • Svenska institutet (2014-2016)
 • Europeiska socialfonden ( 2016 - 2018).

Informationsansvarig

 • Gunnar Anderzon
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!