Publicerad: 9 oktober 2020

Lokala partners i Moves

Projektets lokala partners har till uppgift att tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer identifiera och rekrytera deltagare för att genomföra de tre faserna förberedelsefas, praktik och uppföljningsfas.

På lokal nivå ingår sex partners i projektet

Stiftelsen Activa

Stiftelsen Activa i Örebro län som hösten 2020 skickar en grupp till Furuboda folkhögskola i Malmö.

Stiftelsen Activa

Furuboda folkhögskola

Furuboda folkhögskola, i Skåne län som hösten 2020 skickar en grupp till Activa i Örebro.

Furuboda folkhögskola

AB Företagsutveckling

AB Företagsutveckling i Lund, i Skåne län som hösten 2020 skickar en grupp till Sunderby folkhögskola i Norrbotten. AB Företagsutveckling.

AB Företagsutveckling i Lund

Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund, i Västra Götalands län skickar en grupp till Kalix folkhögskola i Norrbotten

Sjuhärads samordningsförbund

Sundbyberg folkhögskola

Sundbyberg folkhögskola i Stockholm län skickar en grupp till Härnösand.

Sundbyberg folkhögskola

Sunderby folkhögskola

Sunderby folkhögskola i Norrbottens län som hösten 2020 skickar en grupp till Företagsutveckling i Lund.

Sunderby folkhögskola

Informationsansvarig

  • Rebecka Herdevall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!