Publicerad 21 maj 2024

Genusmedveten studie- och yrkesvägledning

Fler män behöver arbeta inom vård och omsorg om kommuner och regioner ska klara kompetensförsörjningen. Genusmedveten studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler män väljer att söka sig till kvinnodominerade välfärdsyrken.

Vissa program i gymnasieskolan är starkt könsuppdelad. På högskoleförberedande program är det vanligast att män söker ekonomiprogrammet och teknikprogrammet , medan kvinnor söker samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet. Kvinnor dominerar stort bland sökande till humanistiskt program. På yrkesprogram söker många pojkar el- och energiprogrammet medan vård- och omsorgsprogrammet är vanligast bland kvinnor.

Genusmedveten studie- och yrkesvägledning kan bidra till att män får upp ögonen för kvinnodominerade jobb, till exempel inom vård och omsorg. Fler män behöver söka sig till välfärdsyrkena om kommuner och regioner ska klara sin framtida kompetensförsörjning. För män innebär det samtidigt att deras handlingsutrymme blir större.

Skrift om maskulinitet och jämställd skola

I SKR:s skrift om maskulinitet och jämställd skola kan du läsa om hur en genusmedveten studie- och yrkesvägledning kan bidra till att ge alla elever möjlighet att utveckla sin fulla potential och svara an på utmaningar kring kompetensförsörjningen i offentlig sektor.

Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.