Publicerad 15 mars 2021

Genusmedveten studie- och yrkesvägledning

Fler män behöver arbeta inom vård och omsorg om kommuner, regioner och landsting ska klara kompetensförsörjningen. Genusmedveten studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler pojkar och män väljer att söka sig till kvinnodominerade välfärdsyrken.

Gymnasieskolan är starkt könsuppdelad. På studieförberedande program dominerar pojkar bland sökande till tekniskt program, medan flickor dominerar stort bland sökande till humanistiskt program.

På yrkesförberedande program dominerar pojkar bland sökande till el och energi, bygg och anläggning samt fordon och transport, medan flickor dominerar bland sökande till vård och omsorg, hotell och turism samt hantverk.

Genusmedveten studie- och yrkesvägledning kan bidra till att pojkar får upp ögonen för kvinnodominerade jobb, till exempel inom vård och omsorg. Fler män behöver söka sig till välfärdsyrkena om kommuner och landsting ska klara sin framtida kompetensförsörjning. För pojkar och män innebär det samtidigt att deras handlingsutrymme blir större.

Skrift om maskulinitet och jämställd skola

I SKRL:s skrift om maskulinitet och jämställd skola kan du läsa om hur en genusmedveten studie- och yrkesvägledning kan bidra till att ge alla elever möjlighet att utveckla sin fulla potential och svara an på utmaningar kring kompetensförsörjningen i offentlig sektor.

Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat

Jämställt på vårdprogrammet

Filmen Jämställt på vårdprogrammet följer några elever i Katrineholm vid ett studiebesök på ett äldreboende. Med en genusmedveten studie- och yrkesvägledning inspireras eleverna att välja utbildning och yrke utifrån sina intressen, och inte utifrån kön. "Nu när jag fått höra och se vad man mer kan göra så känns det verkligen som ett naturligt val", säger en kille i filmen.

Filmen är en del av SKR:s serie Röster om manlighet och kan användas som diskussionsunderlag för kommunalt och regionalt utvecklingsarbete i frågor som rör skola, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • carolin Sundberg
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset