Publicerad: 11 december 2017

Stöd till egna insatser för att vända skolresultat

SKL:s skolanalys bygger på kunskaper och erfarenheter från det utvecklingsarbete som SKL genomför inom skolområdet.

Analysmodellen som SKL tillämpar i satsningen utgår från vad som visat sig fungera: olika erfarenheter från framgångsrika skolor och kommuner. Andra delar av satsningen, exempelvis modeller och metoder för förändringsarbete och kunskapsspridning, har SKL utvecklat tillsammans med andra kommuner.

Egna insatser i fokus

SKL:s skolanalys handlar om att stärka den egna förmågan att analysera sin skolverksamhet. Arbetet utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare aktivt deltar i förändringsarbetet.

Arbetsprocess

Arbetet inleds med ett besök där SKL genomför djupintervjuer med företrädare från olika delar av skolorganisationen. SKL gör även en genomlysning av statistik och annan dokumentation. SKL återkommer därefter med en kartläggning och analys som diskuteras vid en särskild workshop med brett deltagande.

Nästa steg handlar om att bestämma (prioritera) arbetets fortsatta inriktning, även detta görs vid en workshop. Utifrån vad som framkommer i steg 1-3 stöttar SKL kommunen i det fortsatta förändringsarbetet. SKL och kommunen följer upp resultaten av arbetet.

Arbetsprocess för SKL:s skolanalys

Arbetet utgår hela tiden från kommunens egna insatser. SKL roll i arbetet handlar om att ge stöd och vägledning.

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!