Publicerad: 23 september 2019

Om PRIO

PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation.

För att nå bättre resultat i skolan bör varje skola kartlägga sina behov. Hur ser samarbetet ut mellan lärarna, vilket stöd får man från rektor, vad lägger man sin tid på och hur prioriterar man sin kompetens?

SKL och Stockholms stad driver utvecklingsarbetet

För att hjälpa Sveriges skolor med både kartläggning och lämpliga åtgärder för att effektivisera verksamheten driver SKL, tillsammans med Stockholms stad, det som kallas PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation.

Bygger på framgångsrika arbetssätt

PRIO har utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & Company och bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010 samt annan aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Filmer om PRIO

Kvalitetsarbete nyckel till minskad stress

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!