Publicerad: 3 juni 2019

Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Skolverket ansvarar för en försöksverksamhet med fjärrundervisning i flera ämnen och kurser än som är tillåtet enligt gällande regelverk.

Försöksverksamheten, som påbörjades 2016, kommer att pågå till den 30 juni 2020. Fjärrundervisningen får enbart bedrivas inom den egna organisationen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!