Publicerad: 27 februari 2020

Fjärr- och distansundervisning

Elevernas möjligheter till distansundervisning behöver öka. Bristen på lärare i vissa ämnen och i vissa regioner är stor. Den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper tjänsten av en annan huvudman.

Fjärrundervisning behövs

Elevernas möjligheter till fjärrundervisning behöver öka. Bristen på lärare i vissa ämnen och i vissa regioner är stor. Den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper fjärrundervisning av en annan huvudman.

  • SKL tycker att fjärrundervisning på entreprenad ska tillåtas i alla de ämnen och kurser där skolhuvudmannen bedömer att det finns behov och är lämpligt.

Fjärrundervisning innebär interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

I dagsläget råder brist på lärare i flera ämnen och kurser inom grund- och gymnasieskolan. Svårigheten att rekrytera behöriga och legitimerade lärare är särskilt stor i glesbygdskommuner och kommuner långt från högskoleorter.

Flera skäl till distansundervisning

Utifrån elevernas egna önskemål och behov finns det flera skäl att öka möjligheterna till distansundervisning. Det finns elever som av olika skäl inte kan eller vill delta i traditionell klassrumsundervisning. Orsaker kan bland annat vara att de tillfälligt bor utomlands, elitsatsning på idrott, lång resväg, sjukdom, att de själva är föräldrar eller av andra skäl har svårt att följa traditionell klassrumsundervisning.

En nätbaserad undervisning i form av distansundervisning skulle ge dessa elever tillgång till utbildning på sina villkor. Distansundervisning skulle också kunna vara en väg tillbaka till skolan för elever som är ogiltigt frånvarande.

  • SKL tycker att elevernas möjligheter till distansundervisning i både grund- och gymnasieskolan behöver öka.

Ökade möjligheter föreslås

I maj 2017 presenterades betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). Utredningen föreslår ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning. Under hösten 2017 var betänkandet ute på remiss.

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!