Publicerad: 27 juni 2019

Intressebevakning på skolområdet

SKL företräder medlemmarnas intressen genom kontakter med regering, riksdag och statliga myndigheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten till exempel genom att:

  • Förhandla om finansiering av nya reformer
  • Delta i utredningsarbete
  • Bevaka att tillräckliga konsekvensanalyser görs i reformer
  • Delta i referensgrupper för statliga myndigheter och andra intresseorganisationer
  • Samlar medlemmar i nätverk för specifika skolfrågor
  • Delta i det internationella samarbetet.

SKL:s budskap om skolan

Den svenska skolan är bättre än vad den allmänna debatten ofta ger sken av. Men vi kan inte vara nöjda förrän alla elever når skolans mål. För att nå dit behövs målmedvetet arbete och mer samarbete. Utvecklingen behöver bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Läs mer om hur vi ska arbeta för att alla elever ska lyckas och alla skolor ska vara bra skolor.

Så vill SKL lyfta resultaten i skolan

Kompetensförsörjning

SKL:s skolblogg

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot