Publicerad: 11 oktober 2018

Skolpolitiker, ansvar

Som skolpolitiker är du ansvarig för skolans resultat och arbetsgivare för skolans personal.

Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för att de elever som finns i kommunen går i en skola med hög kvalitet, det gäller för kommunala och fristående skolor samt för de elever som går i skolor i andra kommuner. Ansvaret i den vardagliga verksamheten delegeras ofta till en nämnd eller utskott. Detta ansvar handlar om att:

 • Säkerställa en likvärdig skola
 • Besluta om resursfördelning
 • Ansvara för verksamhetens kompetensförsörjning
 • Generellt ha en helhetssyn på barn och ungas utveckling och levnadsvillkor.

Detta kräver en helhetssyn över kommunens samlade verksamheter och samverkan med till exempel landsting och staten.

SKL:s stöd till dig som huvudman

För att möta de uppdrag du har som huvudman har SKL tagit fram stöd för både verksamhets- och arbetsgivarfrågor inom skolområdet utifrån:

 • Intressebevakning
 • Medlemsservice
 • Utvecklingsarbete.

SKL:s stöd finns i form av:

 • Utbildningar
 • Utvecklingsprojekt
 • Statistik och analyser
 • Dialog med medlemmarna.

SKL företräder medlemmarnas intressen till exempel i förhandlingar om reformer med regering, riksdag och statliga myndigheter. PÅ arbetsgivarområdet är SKL avtalsslutande part gentemot de fackliga organisationerna.

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar

Som förtroendevald har du det yttersta ansvaret för hur kommunen, landstinget eller regionen uppträder som arbetsgivare. Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald.

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar

Det här jobbar SKL med på skolområdet

SKL stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service för att utveckla förskolor och skolor. Här samlar vi våra utbildningspolitiska ståndpunkter och även olika former av stödmaterialet för huvudmän och andra.

SKL om skola och förskola

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!