Publicerad: 17 juni 2014

Så lyfter vi resultaten i skolan

Alla elever ska nå skolans mål. Alla skolor kan ständigt bli lite
bättre. Det är utgångspunkten för SKL:s skolsatsning Från 80 till 100.
Idag lämnar knappt 80 procent av eleverna grundskolan med godkänt i alla ämnen. Det ska vara 100 procent.

Skolan är mycket bättre än sitt rykte. Tusentals lärare och skolledare gör ett fantastiskt arbete varje dag. Men vi kan inte vara nöjda förrän alla elever når skolans mål.

Så här anser SKL att skolan bör utvecklas

Bra ledarskap är avgörande för skolan

Rektor har en central roll för att skapa ett bra arbetsklimat och förutsättningar för lärare att lära av varandra. Att skolchefer och lokala politiker ställer tydliga mål och följer upp dessa är också viktigt. Kommuner som lyckas väl med skolan har en bra samverkan mellan de som leder skolan och lärarna.

Skickliga lärare lyfter resultaten

Skickliga lärare ska ha en bra lön, möjligheter att göra karriär och relevant
kompetensutveckling. Lärare som engagerar och återkopplar till eleverna. Lärare som planerar, analyserar och utvecklar undervisningen tillsammans med andra lärare De nya karriärtjänsterna kommer att bidra till att lyfta lärarnas samlade kompetens.

Förtroende och öppenhet är centralt

Det behövs ökad tillit mellan profession, huvudmän och stat. Det behövs mötesplatser där alla skolans aktörer kan mötas i dialog.

God arbetsmiljö

Elever och lärare ska må bra och utvecklas. Alla skolor behöver arbeta med värdegrundsfrågor för att skapa bra relationer, arbetsro och trygghet.

Använd resurserna rätt

Kommunerna lägger cirka 40 procent av sin budget på skola och förskola. Sverige ligger i EU:s toppskikt både vad gäller resurser och lärartäthet. Samtidigt når andra länder bättre resultat med mindre resurser. Det väsentliga är därför hur resurser och kompetens används.

Lyft in forskningen i undervisningen

Arbetet i klassrummet och skolutveckling ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Alla kan lära av de kommuner och skolor som arbetar framgångsrikt.

Se och utnyttja IT:s möjligheter

Datorn i undervisningen är ett fantastiskt hjälpmedel för att utveckla läsförståelse, öva språk, matematik och mycket annat. Men många elever använder inte IT på ett sätt som bidrar till lärande. Det behövs satsningar på kompetensutveckling av lärare och skolledare.

Lämna diskussionen om skolans huvudmannaskap

Att brister behöver rättas till betyder inte att staten ska styra skolan än mer. Det finns inga belägg för att det skulle ge bättre resultat. Det går att nå bra resultat i olika typer av skolsystem. Ge därför skolan arbetsro – inte fler stora reformer! Skolans måluppfyllelse kan bara förbättras om man utgår från lokala förhållanden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!