Publicerad: 13 juni 2014

Fördelar med kommunalt ansvar

Istället för att lägga tid och pengar på nya gigantiska reformer menar SKL att det är bättre att utveckla dagens skola – en skola som i många stycken fungerar bra.

I skoldebatten hörs ibland förslag på en starkare statlig styrning av skolan. Det är ofta oklart vad detta skulle innebära mer konkret; till exempel ansvar för lärarlöner och anställningsförhållanden, finansiering eller en annan form av förordningsstyrning.

Hur som helst så finns inga belägg för att en ökad statlig detaljstyrning av skolan skulle ge bättre resultat, mer resurser, högre löner eller att lärare skulle bli bättre på att undervisa.

Demokratiskt inflytande eller tjänstemannastyre?

Frågan om huvudmannaskap över skolan handlar inte minst om demokratiskt inflytande. Dagens skola står under förtroendemannastyre, en statlig skola skulle innebära uppbyggnad av en byråkrati med tjänstemän som styr. I dagens skola har kommunen kunskap om elevernas förutsättningar och kan därför anpassa skolans resurser efter de lokala behoven.

Med en lokal huvudman kan elever eller föräldrar som har synpunkter eller som vill påverka vända sig direkt till skolans rektor eller sina lokala beslutsfattare, istället till en myndighet i Stockholm. Är kommunens invånare inte nöjda med hur skolan sköts kan man välja bort de ansvariga politikerna. Den möjligheten finns inte med en starkt ökad centralisering.

Det var inte bättre förr

Det finns en romantisk bild om att skolan var bättre förr, före den så kallade kommunaliseringen 1991. Men förväntningarna på alla elever var lägre då. Det relativa betygsystemet tolkades så att det var rimligt att var femte elev kunde lämna grundskolan utan det vi idag räknar som de baskompetenser som alla elever bör ha med sig.

Idag går nästan alla grundskolans elever vidare till gymnasiet och tre av fyra fullföljer sina studier på tre år. I slutet av 1980-talet gick 85 procent vidare till gymnasiet och under hälften fullföljde studierna på tre år.

De utmaningar som skolan idag brottas med beror inte på att kommunerna är huvudman för skolan. De kan inte heller lösas med att staten tar över finansieringen av skolan. Det handlar istället om att fokusera på lärarnas undervisningsmetoder och skolans ledarskap.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!