Publicerad: 12 oktober 2018

Särskilt begåvade elever

Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. SKL och ett antal kommuner har tagit fram en handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.

En särbegåvad elev kan beskrivas ha en osedvanlig förmåga i ett eller flera områden. Eleven förvånar kontinuerligt, såväl i skolan som i vardagslivet, både med sina kunskaper och att tillämpa dem.

Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016 (PDF, nytt fönster)

Tre strategier

Handlingsplanen lyfter bland annat fram acceptans, tolerans och kunskap hos skolans personal. För att höja särbegåvade elevers motivation finns tre etablerade strategier:

  • Acceleration innebär att eleven arbetar i en snabbare takt än sina jämnåriga skolkamrater, till exempel genom tidigare skolstart, att flytta upp en till två årskurser eller läsa vissa ämnen med äldre elever.
  • Berikning innebär att eleven får fördjupa sig ytterligare, till exempel med mer avancerade undervisningsmoment.
  • Aktiviteter utanför skoldagen innebär att eleven kan träffa andra särbegåvade elever eller delta i spetsundervisning.

Bakgrunden till handlingsplanen är att kommunerna Luleå, Umeå, Uppsala, Karlstad, Sollentuna, Borås och Landskrona inom SKL:s Matematiksatsning skulle kartlägga hur de klarar att möta alla elevers behov. Då insåg de tydligt behovet av mer kunskap för att möta särbegåvades behov.

Informationsansvarig

  • Per-Arne Andersson
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!