Publicerad: 22 januari 2020

Stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

Projektet Yrk In ska underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad och anpassad yrkesutbildning.

illustration av två ungdomar

Alltför många av introduktionsprogrammens elever lämnar skolan utan vare sig behörighet till ett nationellt program eller kompetenser som hjälper dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Yrk In:s övergripande projektmål är att fler av dessa unga killar och tjejer

  • ska få möjlighet att delta i aktiviteter eller kurser som ökar deras anställningsbarhet.
  • ska bli behöriga till, söka och påbörja en utbildning på gymnasieskolans yrkesprogram.
  • ska slutföra gymnasieskolans yrkesprogram med en examen eller en plan för yrkeslivet.

Webbsändning 19 februari

I webbsändningen berättar skolor som medverkat i Yrk In om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram.

Webbsändningen

Aktiviteter

Exempel på aktiviteter i projektarbetet är arbetslivskunskap, specialanpassad studie- och yrkesvägledning, språkhandledning och matchning till anpassade yrkesspår. Alla delprojekt har utgått från sin egen lokala kontext och den målgruppsanalys som gjorts.

Individuellt alternativ med industriell inriktning i Skellefteå

I videon berättar Yrk In i Skellefteå om det yrkesspår med industriell inriktning som de arbetat fram i samarbete med Solkraft, som är en kommunal arbetsrehabiliterande verksamhet.

Så öppnar Lerums gymnasium upp utbildningsorganisationen för alla elever

– Målet är att tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever, genom att bland annat öka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. På individnivå är målet att ungdomarna som deltar i projektet upplever att de har fått det stöd de behöver för att bli behöriga att söka nationellt program, ta sin yrkesexamen eller öka sin anställningsbarhet, säger Peter Kristensson, lokal delprojektledare i Lerum, en av tolv kommuner som deltar i projektet.

Yrk In i Lerum, Göteborgsregionen

Deltagande kommuner

Förutom Skellefteå och Lerum deltar Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Gävle, Sandviken, Berg, Strömsund, Norsjö, Storuman och Vilhelmina i Yrk In.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!