Publicerad: 11 oktober 2018

SKL:s satsningar, utveckla skolan

SKL leder flera satsningar som handlar om att utveckla skolan för att uppnå bättre och varaktiga resultat. Nära hälften av Sveriges kommuner deltar i en eller flera av de satsningar vi driver.

Satsningarna handlar till exempel om styrning och ledning, matematik, utveckling av skolans interna processer och arbetssätt, samt metoder för att minska avhoppen från gymnasiet.

SKL har tagit fram en arbetsmodell för att utveckla den svenska skolan. Modellen bygger på kända framgångsfaktorer för hur elevers resultat kan förbättras genom en bättre styrning och ledning av skolan.

Dokumenterade erfarenheter och forskning ligger som grund för arbetet. Arbetet i skolan, från klassrum till stora reformer, ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Alla kan lära av de kommuner och skolor som arbetar framgångsrikt.

Informationsansvarig

  • Maria Caryll
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!