Publicerad: 30 januari 2019

Karlstad, 2018-08-28

På öppna förskolan i Rud samarbetar man med en kulturtolk som två dagar i veckan bidrar till att tillgängliggöra verksamheten för utrikes födda föräldrar.

Kulturtolken är anställd av en ideell förening, Tidigt föräldrastöd som genom projektfinansiering har utvecklat en verksamhet med kulturtolkar. På öppna förskolan bidrar kulturtolken till att personal och besökare lättare förstår varandra. I dag arbetar en kulturtolk med arabisk kompetens. Kulturtolken är också ett stöd för utrikes födda föräldrar som besöker verksamheten och kan svara på frågor om hur exempelvis förskola och socialtjänst arbetar.

På öppna förskolan i Rud jobbar man aktivt med att stärka föräldrarollen och bryta isolering. Utgångspunkten är att den öppna förskolan ska vara en välkomnande plats som ger föräldrar och barn trygghet. En trygg föräldraroll är också en förutsättning för att kunna ta steget ut i samhället och en stärkt integration bland utrikes födda föräldrar.

Kontaktperson

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!