Publicerad: 30 januari 2019

Falun, 2018-09-18

På Elsborgs familjecentral erbjuds en eftermiddag i veckan utrikes födda mammor att delta i ett språkkafé för att ta del av språkträning och samhällsinformation.

En eftermiddag i veckan organiserar man på öppna förskolan i Elsborgs familjecentral ett forum där utrikes födda mammor tillsammans med en förskolelärare tränar språket. Samtalen sker utifrån Va med!-materialet som erbjuder en användbar metod att få igång samtal kring olika relevanta teman. Till Språkcafé får man ta med sig barn upp till sex års ålder.

Informations- och metodmaterialet Va med!

Språkcafé arrangeras vid sidan av den öppna verksamheten och man arbetar därför aktivt med att också få deltagarna till den reguljära verksamheten. Samtidigt skapas det i gruppen ett tryggt sammanhang där man kan utveckla sina svenskakunskaper samt ta del av viktig och efterfrågad samhällsinformation.

För att underlätta samtalen har Elsborg på olika sätt samarbetat med språkstödjare med kompetens i de språk som talas på Språkcafé. Språkstödjarna har haft tidsbegränsade uppdrag från Arbetsförmedlingen och kommunens försörjningsstödsenheter. De har utgjort viktiga verktyg för att locka målgruppen och skapa förtroende.

Kontaktperson

Louise Marwig Nilsson
louise.marwig-nilsson@falun.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!