Publicerad: 30 januari 2019

Borlänge, 2018-09-17

I Borlänge finns en spännande verksamhet med namnet Gemensamma krafter. Det är i grunden en öppen förskola som har utvecklat en omfattande verksamhet för att utgöra ett nav i kommunens arbete med samordnat stöd.

Gemensamma krafter startade därför att man från kommunens sida såg ett behov av en verksamhet som främjade samverkan kring personer i behov av samordnat stöd. Sedan starten 1999 har Gemensamma krafter erbjudit många olika aktiviteter och upplägg.

Det är besökarnas behov som har stått i centrum, varför verksamheten hela tiden anpassas. Föräldrar och barn är välkomna men även vuxna utan barn. Både utrikes och inrikes födda besöker verksamheten. Fokus ligger på att skapa en öppen och lättillgänglig mötesplats som lockar dit en blandning av borlängebor.

För att främja samverkan organiserar Gemensamma krafter ett nätverk med en mångfald av aktörer som träffas en gång i månaden. Exempel på några av de 22 aktörerna är polis, öppenvård, fritidsgård, förskola, studie- och yrkesvägledare, fältassistenter. Genom nätverket skapas möjligheter till effektivare insatser och lättillgängliga kontaktytor.

Eftersom Gemensamma krafter ofta möter utrikes födda föräldrar erbjuds insatser och stöd särskilt anpassat för deras behov. Språkstödjande arbetssätt är en integrerad del av verksamheten. Det finns datorer att låna med särskilda språkträningsprogram, personalen tipsar besökarna om andra språkverktyg och låneböcker.

En gång i veckan håller en folkhögskola SFI-lektioner i lokalerna för personer som har anmält sig till deras kurs. Genom att personalen är engagerad kan man också spontant få igång samtalsgrupper utifrån olika teman och frågeställningar.

Andra stödjande insatser är exempelvis besök av distriktssjuksköterska, studievägledare och konsumentvägledare. En dag i veckan organiseras anpassad träning på Friskis&Svettis, som är välbesökt bland utrikes födda kvinnor och som öppnar upp möjligheterna till träning.

Gemensamma krafter har också initierat regelbundna fester och traditioner tillsammans med föreningslivet i ett bostadsområde där man tidigare hade lokaler. Skid- och cykelskolor, studiebesök samt resor är andra typer av aktiviteter som Gemensamma krafter organiserar.

Kontaktperson

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!