Publicerad: 15 augusti 2018

Nyhet

Webbsändning om öppen förskola som arena för integration

Den 27 augusti kl 10.00 webbsänds ett program om SKL:s satsning på öppen förskola som arena för integration.

Det behövs både lokala och nationella integrationsinsatser speciellt riktade mot utrikes födda kvinnor. Till exempel kan perioder av föräldraledighet innebära avbrott i språkinlärning och integrationsprocess.

SKL driver sedan våren 2018 en satsning, i en överenskommelse med regeringen, där den öppna förskolan är en arena för integrationsinsatser, där olika former av språkstöd är en viktig del.

Under webbsändningen presenteras arbetet inom satsningen och två kommuner berättar om hur de utformat lyckade verksamheter. Dessutom informerar Länsstyrelsen om ett statsbidrag som kan sökas för finansiering.

Webbsändning (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!