Publicerad: 10 oktober 2019

Nyhet

Utbildningsdag i språkträning och föräldrastöd på öppna förskolan

SKL erbjuder, i samarbete med Linköpings kommun, en dag för dig som möter utrikes födda föräldrar på öppna förskolan och som vill stärka dem i deras språkutveckling och i deras roll i sitt barns lärande.

Du kommer under dagen att få en genomgång av metoden Lära tillsammans, som Linköpings kommun har arbetat med i flera år. Syftet är att du ska få verktyg för att förmedla metoden i din egen verksamhet till målgruppen utrikes födda föräldrar med barn som är tre år eller äldre.

Kursledare är Maria Ingestig och Rebecka Carlsen, gruppledare och utbildare i Lära Tillsammans i Linköpings kommun.

Utbildningen är en del av SKL:s satsning Öppen förskola för språk och integration, som bland annat omfattar att sprida lärande exempel på hur man kan arbeta för att stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn.

Öppen förskola för språk och integration

Tre olika utbildningstillfällen

Fredagen den 29 november, Malmö, kl 10.00-16.30

Plats: Clarion Hotel Temperance, Engelbrektsgatan 16, Malmö
Målgrupp: Medarbetare i öppen förskola
Kostnad: Avgiftsfri, fika och lunch samt digitalt kursmaterial ingår.
Sista dag för anmälan är den 15 november.

Tisdagen den 10 december, Stockholm, kl 10.00-16.30

Plats: SKL, Hornsgatan 20
Målgrupp: Medarbetare i öppen förskola
Kostnad: Avgiftsfri, fika och lunch samt digitalt kursmaterial ingår.
Sista dag för anmälan är 15 november.

Fredagen den 17 januari, Stockholm, kl 10.00-16.30

Plats: SKL, Hornsgatan 20
Målgrupp: Medarbetare i öppen förskola
Kostnad: Avgiftsfri, fika och lunch samt digitalt kursmaterial ingår.
Sista dag för anmälan är 15 december.

Anmälan

Anmälan görs till emil.larsson@skl.se. Antalet platser är begränsat till 20 vid varje tillfälle. Vi vill att ni anmäler minst två medarbetare per kommun. Om möjligt, gör en gemensam anmälan från kommunen. Uppge namn, kontaktuppgifter, var ni jobbar samt vid vilket utbildningstillfälle ni önskar delta.

Motivera också i anmälan varför ni vill delta på utbildningen, och hur ni tänker er att det ska främja det integrationsfrämjande arbetet i er verksamhet.

SKL kommer under våren att följa upp vad utbildningen har fått för effekter i er verksamhet under nästa år, i utvärderingssyfte.

Detta är metoden Lära tillsammans

Lära tillsammans är en svensk anpassning av den internationellt spridda metoden Family Learning, som har fokus på förälderns viktiga roll i barnets utveckling och lärande. Ett centralt mål är att både barn och föräldrar utvecklar sina språkkunskaper.

Lära tillsammans skiljer sig från andra föräldraskapsstödsprogram genom att föräldrar och barn jobbar tillsammans. Det blir således en kombination av lärande och relationsbyggande mellan barn och föräldrar. Lära tillsammans finns med i UNESCO:s databas över effektiva inlärningsmetoder.

Unesco-databasen

Dessa utbildningstillfällen är anpassade till utrikesfödda föräldrar och deras barn i förskoleåldern. Barnet behöver vara tre år eller äldre för kunna medverka i övningarna, men det går naturligtvis bra att även yngre syskon är med på träffarna. Eftersom metoden är flexibel kan gruppledarna själva välja hur man vill tillämpa den lokalt.

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!