Publicerad: 16 januari 2017

Nyhet

SKL ser behov av nationell statistik om skolfrånvaro

Regeringens förslag för att minska elevers skolfrånvaro är i linje med positiva erfarenheter från SKL:s Plug In-projekt. SKL lyfter även fram vikten av att stärka samordningen av kunskapen kring frånvaro.

Utredningen föreslår att nationell statistik kring frånvaro införs, vilket idag saknas och rekommenderar att Skolverket får ett sådant uppdrag.

– Många skolor har redan idag bra rutiner kring frånvaro men vi håller med om att arbetet behöver systematiseras. Därför efterlyser SKL ett mer sammanhållet utvecklingsarbete mellan lokal och nationell nivå. Vi vill ha bättre nationell statistik så att även skolfrånvaro kan följas upp, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!